Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. 
 

V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020, do obchodného registra už nezapisujú.

V prvej fáze „čistenia obchodného registra“ ide o zapísané fyzické osoby, ktoré sú v súčasnosti v obchodnom registri vedené v oddiele „FIRM“.

Zoznam zapísaných
fyzických osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Predmetný zoznam bol zverejnený dňa 1. decembra 2020 v Obchodnom vestníku č. 231/2020.

Zverejnený zoznam nájdete na:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2474

V súvislosti so zverejneným zoznamom fyzických osôb, zaradených do zoznamu na výmaz, došlo v spolupráci s registrovými súdmi ku dňu 30. septembra 2021 k výmazu prvých 5496 subjektov z oddielu FIRM.

V ďalšej fáze „čistenia obchodného registra“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje výmaz ďalšej skupiny zapísaných subjektov, a to podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných fyzických osôb. Zoznam týchto osôb bol dňa 23. decembra 2020 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 247/2020.

Zverejnený zoznam nájdete na:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2490

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi  postupne pripravuje výmaz ďalších subjektov.   Informácie a všetky zoznamy zverejnené  v Obchodnom vestníku nájdete na:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Obchodny-register_zoznam-osob-ktore-mozu-byt-vymazane.aspx