Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Oznámenie o zrušení protikorupčnej linky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Kategória: Aktuality Zdroj: Generálna prokuratúra SR

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky bola k 01.05.2021 zrušená protikorupčná linka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Dôvodom uvedeného rozhodnutia bola extrémne nízka výsledná efektívnosť protikorupčnej linky.  Za necelých 9 rokov od jej zriadenia neboli zistené takmer žiadne relevantné poznatky použiteľné v trestnom konaní. Podania z protikorupčnej linky boli podkladom pre trestné stíhanie fyzických, príp. právnických osôb, len v piatich trestných veciach.

Oznamovateľ korupčnej trestnej činnosti môže oznámiť svoje podozrenie na protikorupčných linkách zriadených na Úrade vlády Slovenskej republiky,  Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a ďalších ústredných orgánoch štátnej správy alebo podať trestné oznámenie priamo na polícii alebo Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.