Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka podpísala jeden zákon, ďalší vetovala

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 5. júna 2023 zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Prezidentka zároveň Národnej rade Slovenskej republiky vrátila na opätovné prerokovanie zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Navrhuje, aby zákon nebol prijatý ako celok.