Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o finančnej správe - v PK do 7. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 7.6.2024 v procese PI/2024/124. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.