Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa zákon o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny - v PK do 2. 6. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Ciele právnej úpravy navrhovaného zákona vo všeobecnosti spočívajú v:

- ochrane kvalitnej pôdy zavedením nových činností a aktivít, ktoré zabezpečujú efektívne využívanie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zastavujú úbytok poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zabezpečujú udržateľné obhospodarovanie lesov, znižujú záber nezastavenej plochy a zabraňujú degradácii pôdy,

- zavedení efektívnych nástrojov na zadržiavanie vody v krajine vrátane manažmentu dažďovej vody,

- zavedení efektívnych nástrojov na ukladanie uhlíka na a v pôde,

- zavedení nového inštitútu - Klimatického fondu pre pôdu na uskutočňovanie podpory ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a dosahovania vyššie uvedených cieľov.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 2.6.2023 v procese PI/2023/156. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.