Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Štátna pomoc sa v plnej miere vzťahuje aj na advokátov - jednoosobové s. r. o.

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo štátnu pomoc tak, aby sa vzťahovala v plnej miere aj na jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Predseda SAK Tomas Borec zaslal 9.4.2020 listom ministrovi Milanovi Krajniakovi žiadosť SAK o úpravu oprávnených osôb na čerpanie podľa usmernenia Ústredia prace, sociálnych veci a rodiny SR číslo: 1/2020/§54 – PP, opatrenie 2, podľa ktorého sa na časť advokátov (SZČO) vzťahuje a na inú časť advokátov (konatelia s. r. o.) nevzťahuje.

Teší nás, že okruh možných žiadateľov o pomoc bol prehodnotený a upravený. Opatrenia vlády sa teda vzťahujú aj na skupinu advokátov, ktorí vykonávajú advokáciu formou s.r.o. a nemajú žiadnych zamestnancov.

Viac informácii o štátnej pomoci a aj spôsob podania žiadosti nájdete na : www.pomahameludom.sk