Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Súdna mapa smeruje na vládu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na ceste k novej súdnej mape pozorne počúvame, diskutujeme a vyhodnocujeme podnety a pripomienky. Aktuálne sme sfinalizovali nový návrh súdnej mapy, ktorý posúvame do ďalšieho legislatívneho procesu na rokovanie vlády a následne parlamentu. Ciele súdnej mapy zostávajú rovnaké, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov.

Súdna mapa, je prvou z reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň prvým krokom v slede ďalších zásadných zmien, vďaka ktorým dostaneme náš justičný systém do formy. Ciele reformy v podobe súdnej mapy sú najmä: špecializácia sudcov, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia a lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie sudcov a pracovníkov súdov.

„Za kľúčové pri reforme považujem, aby umožnila špecializáciu sudcov na ktoromkoľvek súde a  vytvorila reálny priestor pre náhodný výber sudcov. Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby korupcii ani nedával priestor,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Tretí návrh súdnej mapy vo veľkej miere reflektuje pripomienky naprieč sudcovskou komunitou aj prokuratúrou. Diskutovali sme aj s poslancami a mnohé pripomienky, ktoré od nich odzneli, sú v tomto návrhu rovnako zreflektované. Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde viac dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená. Súčasne sú však naplnené aj ciele reformy. Zväčšujeme obvody, čo je kľúčové. Zväčšenie obvodov na okresnej či krajskej úrovni, bez ohľadu na to, či tam ostane jedno, dve alebo tri pracoviská, dáva priestor na to, aby všetci sudcovia spadli do jedného koša. Tým vytvárame priestor, aby sa sudcovia mohli špecializovať na hlavné agendy, aby fungoval skutočne náhodný výber prípadov, ktoré dostane sudca na stôl a aby rozhodnutia boli rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie pre ľudí. A o to pri reforme súdnej mapy ide.

Ciele súdnej mapy:

Špecializácia sudcov –Po zmene súdnej mapy budeme mať na Slovensku 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, rodinných a správnych. Doposiaľ a najmä na malých súdoch máme desiatky nesúrodých skupín sudcov, z ktorých každá robí z uvedených agend niečo a v rôznom rozsahu. Po zmene súdnej mapy budeme mať minimálne 3 špecializovaných sudcov v každej agende. Zabezpečí sa tak aj to, že prípad bude pridelený sudcovi cez skutočne náhodný výber z väčšieho množstva sudcov, ktorý je dnes najmä na menších súdoch často iluzórny. Špecializovaný sudca sa zároveň ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá kvalitnejšie rozhodnutie.

Rýchlejšie konania – špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva.

Primeraná dostupnosť – skôr ako o prístupe k súdu je vhodnejšie a dôležitejšie hovoriť o prístupe k spravodlivosti, pretože o tú ide a táto nie je daná kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy.

Návrhy jednotlivých zákonov meniacich súdnu mapu bol vypracovaný participatívnym spôsobom, a to na podklade odborných diskusií, ktoré prebiehajú od roku 2017. Podrobné informácie o priebehu tohto procesu, vrátane analytických materiálov, prehľadu vykonaných pracovných stretnutí, či mnohých ďalších podkladov, sú dostupné na webe: 
https://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/

​Grafické vyobrazenie novej súdnej mapy: 

2021_10_22_Súdna_mapa.pdf2021_10_22_Súdna_mapa.pdf