Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Súdna rada má opäť osemnásť členov

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Po dlhšej dobe je Súdna rada Slovenskej republiky v úplnom zložení. Posledné miesto, ktoré prislúchalo  nominantovi vlády, získala JUDr. Katarína Javorčíková. Ide o dlhoročnú sudkyňu, ktorá v minulosti pôsobila na Krajskom súde v Bratislave, ktorého súčasťou bola 26 rokov. Predtým pôsobila 12 rokov ako trestná prokurátorka. 1. februára 2019 prerušila výkon funkcie sudcu a k rukám prezidentky Slovenskej republiky sa koncom marca 2020 vzdala tejto funkcie. Funkčné obdobie, v rámci súdnej rady -  ústavného orgánu sudcovskej legitimity, jej začína plynúť dňom vymenovania a trvá najbližších päť rokov.Najbližšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky je naplánované na pondelok 25. mája. Okrem pôvodnej zostavy členov súdnej rady sa ho zúčastní aj nová členka. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky organizačne zabezpečuje každé zasadnutie súdnej rady.  Do tejto chvíle požiadali o dištančnú (online) prítomnosť v rámci rokovania súdnej rady dvaja jej členovia – Ján Mazák a Pavol Žilinčík.

Najbližšieho zasadnutia súdnej rady sa môže zúčastniť verejnosť, ako aj zástupcovia médií. Celé zasadnutie však stále bude prebiehať za prísnych bezpečnostných opatrení, aby sa predišlo šíreniu ochorenia COVID – 19. Aj z tohto dôvodu budú môcť všetci záujemcovia sledovať priebeh zasadnutia súdnej rady prostredníctvom online video prenosu na webovej stránke súdnej rady, ako aj na facebookovom profile predsedníčky súdnej rady.