Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Súdna rada nedostala žiaden návrh na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Súdna rada SR nedostala ani jeden návrh na voľbu kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.

"Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 29. apríla 2022 do 15.00 h. Do tohto termínu však Súdnej rade nebol doručený ani jeden takýto návrh," priblížili. Voľby sa mali pôvodne konať 18. mája. Predseda Súdnej rady Ján Mazák preto bezodkladne vyhlási ďalšie voľby.
Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby.
Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.
Úlohou všeobecného súdu je poskytovať výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách Únie. Rozhoduje tiež právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Obrátiť sa naň môžu i jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie.