Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Súdnu radu Slovenskej republiky povedie nová predsedníčka Marcela Kosová

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Na piatom tohtoročnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol druhý bod oficiálne schváleného programu voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

Jedinou kandidátkou bola dlhoročná členka tohto ústavného orgánu sudcovskej legitimity Marcela Kosová. Na tento post ju navrhli šiesti členovia zvolení do funkcie sudcami Slovenska. Dôvodom boli, okrem iného, hlavne jej dlhoročné skúsenosti v oblasti justície, vysoký odborný kredit a organizačné schopnosti. Súčasťou voľby bolo vypočutie kandidátky, ktoré predchádzalo samotnému hlasovaniu. Marcela Kosová nakoniec vo voľbe uspela. Podporu jej vyjadrilo 13 členov a členiek súdnej rady, pri jednom nehlasovaní a jednom hlase proti. Nahradila tak vo funkcii Jána Mazáka, ktorý bol na aprílovom zasadnutí súdnou radou odvolaný z postu predsedu. Marcela Kosová je sudkyňou Krajského súdu v Bratislave a je súčasťou trestnoprávneho kolégia. Funkciu predsedníčky súdnej rady získala po voľbe s okamžitou platnosťou. "To, čo by som chcela urobiť je, že čím skôr navštívim sudcov v regiónoch, pretože justícia je sudcovský aparát a je o sudcoch. Takže ak sa s nimi nekomunikuje tak to nemôže fungovať", priblížila jeden z prvých krokov nová predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.