Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Upozornenie – Lehoty už plynú

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora upozorňuje ľudí, že lehoty už plynú.

Ak nechcete prísť o svoje právo, prípadne o jeho vymožiteľnosť na súde, buďte ostražití.

V čase kedy z dôvodu nastupujúcej pandémie ochorenia COVID -19 súdy a úrady fungovali v obmedzenom režime a boli zavreté aj úrady notárov a advokátske kancelárie, mohlo prísť k uplynutiu niektorých lehôt. Preto aj na návrh Slovenskej advokátskej komory z 16. marca 2020 bol prijatý zákon o neplynutí lehôt, ktorým sa lehoty „zmrazili“ od 27. marca 2020 do 30. apríla 2020. Vzhľadom na to, že  nedošlo k predĺženiu účinnosti tohto zákonného opatrenia, Slovenská advokátska komora upozorňuje, že je potrebné si svoje zákonné nároky, s ohľadom na už plynúce lehoty, strážiť.

Zákonom číslo 62/2020 Z. z. boli pozastavené lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva. Týka sa to aj lehôt, ktoré boli  ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

V čase stále vyhlásenej mimoriadnej situácie súdy podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu.