Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ÚS pozastavil účinnosť časti zákona o verejných vodovodoch

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Táto právna úprava ukladá vlastníkom verejných vodovodov povinnosť zabezpečovať opravy a údržbu vodovodnej prípojky, ktorá sa pripája na vodovod, pričom za predmetnú údržbu a opravy majú znášať náklady.

   Novelizáciu z konca minulého roka napadla prezidentka SR Zuzana Čaputová. ÚS bude ešte rozhodovať o jej súlade s Ústavou SR. Na neverejnom zasadnutí súd v stredu prijal návrh prezidentky na ďalšie konanie v celom rozsahu.  
   Národná rada (NR) SR schválila zmenu zákona 14. decembra 2021 napriek vetu hlavy štátu a jej žiadosti o úpravy. Podľa názoru prezidentky sa v novele zavádza ústavne nesúladné, nerovnaké postavenie vlastníkov verejných vodovodov na strane jednej a vlastníkov vodovodných prípojok a nehnuteľností, ktorým prípojky slúžia, na strane druhej. "Schválený zákon paušálne ukladá vlastníkom verejných vodovodov povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť opravy a údržbu cudzieho majetku (vodovodné prípojky zriadené na verejnom priestranstve) bez toho, aby bolo riadne zdôvodnené, prečo je taký režim nevyhnutný," uviedla Čaputová v stanovisku.