Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vláda schválila dočasnú úpravu lehôt pri výkone sociálnoprávnej ochrany detí

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré lehoty v oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Ministerstvo práce uviedlo, že v tejto oblasti je nevyhnutné napriek aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku zabezpečiť výkon v čo najvyššej možnej miere. Orgány naďalej vykonávajú opatrenia pre deti a ich rodiny, preverujú podnety, zvyčajne v teréne, vykonávajú spolu s inými zodpovednými subjektmi opatrenia na ochranu života a zdravia dieťaťa. Rovnako aj centrá pre deti a rodiny (CDR) zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu alebo odporúčania orgánu a dohody s rodičom v nich umiestnené," priblížil súčasný stav rezort práce.

      Všetky subjekty pôsobiace v tejto oblasti, či už štátne, alebo akreditované, vykonávajú opatrenia v maximálnej možnej miere. Napriek tomu však nie je podľa ministerstva možné v súčasnej situácii dodržiavať úplne všetky podmienky výkonu tak, ako to ukladá zákon. „Navrhuje sa preto, aby boli nariadením dočasne upravené napríklad niektoré lehoty, ktoré nie je možné či už zo strany klientov, alebo aj subjektov vykonávajúcich opatrenia dodržať, doby výkonu pobytových opatrení na základe dohody tak, aby neboli klienti CDR vystavení situácii, ktorú nemôžu aktuálne bezproblémovo riešiť," priblížil rezort práce v dôvodovej správe k návrhu nariadenia.
      Okrem toho sa navrhuje upraviť niektoré podmienky akreditácií, ktorých splnenie nie je možné aktuálne vyžadovať, ako aj podmienky výkonu rôznych skupinových foriem práce aj postupov, ktoré vyžadujú účasť viacerých osôb. Zásadnú časť nariadenia predstavuje úprava umožňujúca zmenu štruktúry CDR a utvorenie podmienok pre vykonávanie opatrení v centrách pobytovou formou v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb, napríklad aj dočasným zriadením skupiny, v ktorej deti absolvujú tzv. preventívno-karanténny pobyt, počas ktorého budú testované na prítomnosť ochorenia COVID-19," dodáva ministerstvo práce.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.