Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Voľby2022: NSS je pripravený rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR je pripravený rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. TASR o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol.

 "Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl," vysvetlil Hajtol. Žaloba musí byť podaná v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb. O jej opodstatnenosti rozhodne NSS do 30 dní odo dňa jej doručenia a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od jej doručenia.

Ak súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom vyhlási voľby za neplatné, zruší napadnutý výsledok volieb alebo zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený. "Ak sa po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju," doplnil Hajtol.

Žalobcom môže byť podľa Správneho súdneho poriadku neúspešný kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený a získal aspoň desať percent platných hlasov, neúspešná politická strana, hnutie, prípadne ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu, alebo desať percent oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.

Žalovaným je v prípade prieskumu volieb do zastupiteľstva politická strana, hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom, miestnom, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, respektíve zvolený nezávislý kandidát. "Žalovaným v prípade prieskumu volieb starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja je starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách," priblížil Hajtol.

Zároveň však platí, že ak bolo podaných viacero žalôb týkajúcich sa volieb toho istého predsedu samosprávneho kraja alebo toho istého starostu obce, primátora mesta či starostu mestskej časti alebo volieb do toho istého zastupiteľstva, je konanie o každej z nich spojené s konaním, ktoré sa začalo ako prvé.

O žalobách rozhodujú päťčlenné senáty zložené zo sudcov NSS SR. "Predseda NSS SR v rozvrhu práce zriadil štyri päťčlenné senáty, ktorým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy," vysvetlil Hajtol.

     

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, videí a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.