Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Z. Stavrovská: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony robí problém vo vzťahoch

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 27. augusta (TASR) – Ľudia, ktorí sú podľa Občianskeho zákonníka pozbavení spôsobilosti na právne úkony, nemôžu uzavrieť manželstvo a nemajú ani žiadne rodičovské práva a povinnosti. Ľudia, ktorí majú túto spôsobilosť obmedzenú napríklad z dôvodu mentálneho postihnutia, môžu uzavrieť manželstvo iba so súhlasom súdu a rodičovské práva tiež nemajú. „To je veľký problém. Takýto rodič nemôže v záujme dieťaťa vykonávať žiadne právne úkony, teda mu zabezpečiť školu, materskú školu, prihlásiť ho k lekárovi, požiadať o nejaký príspevok či nahlásiť trvalý pobyt," upozorňuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

      „Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKoZP) máme klientku obmedzenú v spôsobilosti na právne úkony. Nemôže sa stať členkou obchodných spoločností a tiež má trojročného syna, no nemá žiadne rodičovské práva ani povinnosti. Stará sa o dieťa, podieľa sa na jeho zdravom vývoji a výžive, ale nemôže byť jeho zákonným zástupcom a robiť v jeho mene žiadne úkony,“ povedala komisárka. Keď ide so synom napríklad k lekárovi, musí ísť aj s jeho otcom. „Ten je zároveň jej opatrovníkom. Nie sú zosobášení, lebo sa nemôžu zosobášiť,“ doplnila.
      Môže sa tiež stať, že dieťa je dedičom nejakého majetku, no rodič obmedzený v spôsobilosti na právne úkony nemôže tento jeho majetok spravovať, nemôže za dieťa komunikovať, alebo preň niečo vybaviť. V prípade, že sú obmedzení v spôsobilosti na právne úkony obaja rodičia, nemajú rodičovské práva a dieťa musí mať určeného opatrovníka.
      Občiansky zákonník hovorí, že duševná porucha, ktorá nie je len prechodná, spôsobuje u osoby neschopnosť robiť právne úkony. „Veľakrát sa hovorilo o tom, že inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony bol nadužívaný a od 1. júla 2016 už súd nemôže človeka tejto spôsobilosti pozbaviť, možno ju len obmedziť,“ rozpráva Stavrovská. ÚKoZP vo svojom prieskume zistil, že k 30. júnu 2016 bolo na Slovensku pozbavených spôsobilosti na právne úkony 16.816 ľudí.
      Súdy však podľa komisárky zákon obchádzajú. „Stretli sme sa s rozsudkami, ktoré 'obmedzujú v spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu', alebo vypočítajú celé spektrum rôznych právnych vzťahov a človeku ostane len právo disponovať 20 eurami mesačne,“ dodala.
      Na Slovensku podľa nej nie je právne zabezpečené tzv. podporované rozhodovanie, teda rozhodovanie s pomocou druhej osoby, ktorá by človeku so znevýhodnením vysvetlila napríklad obsah zmluvy, ktorú podpisuje. „ÚKoZP to namietal a Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reagovalo, že na rokovanie vlády do konca roka 2021 predloží materiál, ktorého predmetom bude opatrovnícka reforma aj podporované rozhodovanie,“ informovala komisárka.
      TASR to potvrdil Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR s tým, že návrhu zákona má predchádzať vecný zámer reformy opatrovníckeho práva, ktorý ministerstvo plánuje predložiť do legislatívneho procesu a nechať schváliť vládou ešte tento rok.