Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zmena § 363 Trestného poriadku bola schválená Ústavnoprávnym výborom

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 12. jún 2023 (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Na minulotýždňovom zasadnutí bola na programe rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR aj o veľká vládna novela Trestného zákona a Trestného poriadku vrátane súvisiacich noviel zákonov.

Okrem iných pozmeňujúcich návrhov, napr. návrhu na zlepšenie úpravy trestného činu znásilnenia s cieľom zabrániť domácemu a inému násiliu na ženách, bol schválený aj pozmeňujúci návrh predsedu výboru Milana Vetráka a členov výboru Juraja Šeligu a Lukáša Kyselicu, ktorým sa upravil § 363 Trestného poriadku tak, ako bol zavedený do slovenského právneho poriadku v roku 2005 s účinnosťou od 1. 1. 2006, t.j. tak, aby sa netýkal napríklad možnosti zrušovať uznesenia o vznesení obvinenia generálnym prokurátorom, ako sa to deje posledné roky, na čo je veľká časť verejnosti veľmi citlivá. Terajšie znenie § 363 Trestného poriadku kritizovala vo svojej správe týkajúcej sa Slovenska aj Európska komisia.
 
Zmenu ešte musí potvrdiť plénum parlamentu na svojej najbližšej júnovej schôdzi.