Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ZVJS: Vo všetkých prípadoch sa riadime zásadou prezumpcie neviny

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 23. marca (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nezabezpečuje trestné stíhanie, ako ani zadržanie a zaobchádzanie s osobou pred vydaním rozhodnutia o vzatí do väzby. Vo všetkých prípadoch výkonu väzby sa riadi základnou ústavnou zásadou prezumpcie neviny. TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Reagovala tým na tvrdenia Slovenskej advokátskej komory (SAK), že trestné konania vo viacerých prípadoch dosahujú intenzitu obzvlášť krutého zaobchádzania a mučenia, tak ako sú popísané aj v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).

Zbor väzenskej a justičnej stráže je vykonávateľom rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v súlade s platnými právnymi predpismi o výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, do ktorých sú implementované nariadenia o ochrane ľudských práv a slobôd,“ spresnila hovorkyňa.

Vyhlásila, že ZVJS sa vo všetkých prípadoch riadi základnou ústavnou zásadou prezumpcie neviny. „Ochrana práv obvineného je rovnako zakotvená aj v zákone o výkone väzby, ktorým sa zbor riadi. Paragraf 29 tohto zákona jasne stanovuje, že obvinený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmkoľvek prejavom ponižovania ľudskej dôstojnosti,“ dodala.

Spresnila, že obvinený má právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom SR, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzinárodným orgánom, organizáciám. „Ústav je povinný bezodkladne zabezpečiť ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa,“ doplnila. Vyhlásila, že ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva obvineného, alebo ak obvinený taký prípad oznámi príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ten je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie takého konania a ohlási prípad riaditeľovi ústavu alebo inému oprávnenému nadriadenému.

Doplnila, že rezortom spravodlivosti bola zriadená pracovná skupina, ktorá aktuálne prehodnocuje zákon o výkone väzby a výkone trestu, pričom v rámci ich novelizácie prihliada aj na implementáciu podnetov verejnej ochrankyne práv a relevantných odporúčaní medzinárodného výboru na základe Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. „Členmi tejto pracovnej skupiny sú zástupcovia ministerstva spravodlivosti, ZVJS či z Kancelárie verejnej ochrankyne práv,“ podotkla.

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.