Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z XVIII. konferencie o histórii advokácie

Po vynútenej dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 sa 22. septembra 2022 uskutočnila opäť prezenčnou formou v poradí XVIII. konferencia o histórii advokácie. Usporiadateľom bola Česká advokátska komora a Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, na pôde ktorej sa konferencia aj uskutočnila. Plzeň hostila obdobné podujatia už v rokoch 2007 a 2015, čím sa stala miestom najčastejších stretnutí historikov advokácie z Českej a zo Slovenskej republiky.
Úvodného slova spolu s oficiálnym otvorením podujatia sa zhostil stabilný moderátor konferencií a dekan Fakulty právnickej Západočeskej univerzity JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Zároveň nezabudol pripomenúť, že s XVIII. ročníkom sa konferencia historikov advokácie stala plnoletou.
S prvým referátom vystúpil košický advokát JUDr. et PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA, na tému
Župani a mešťanostovia Košíc z radov advokátov
. Najskôr sa venoval pôsobeniu pravotárov na poste košického mešťanostu a to Edmunda Édera (1843 - 1912) v rokoch 1906 až 1912, Júliusa Szentlélekyho (1857 - 1918) v období 1912 - 1914 a Vojtecha Blanára (1866 - 1932) od roku 1914 do roku 1919. Nevynechal ani zastávanie funkcie hlavného župana Abovsko-turnianskej stolice a slobodného kráľovského mesta Košice zo strany Ladislava Szalaya de Almási (1857 - 1924) v obdobiach 1907 - 1910 i 1917 - 1918. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie z radov slovenských advokátov do kresla župana Abovsko-turnianskej župy zasadli v roku 1919 nakrátko Vladimír Mutňanský (1885 - 1954) i Ján Sekáč (1882 - 1962), ďalej v období 1919 až 1920 Pavol Fábry (1891 - 1959) a napokon ako posledný župan tohto bývalého komitátu v rokoch 1920 až 1922 Ján Rumann (1876 - 1925). Ján Rumann sa stal zároveň aj prvým županom Župy XX so sídlom v Košiciach v rokoch 1922 - 1925, jej druhým a posledným županom v období 1925 až 1928 bol ďalší advokát Juraj Slávik (1890 - 1969). Aj starostovia Košíc počas prvej Československej republiky pochádzali prevažne z radov advokátov, okrem Vladimíra Mutňanského (mandát zastával v rokoch 1919 až 1923 i 1928 až 1933) ním v období 1923 až 1928 bol Pavol Novák (1889 - 1967). Na čele východoslovenskej metropoly stál po oslobodení v roku 1945 Štefan Kaifer (1909 - 2002) ako predseda správnej komisie mesta Košice a v období 1999 - 2005 Zdenko Trebuľa (nar. 1955) ako primátor, okrem toho v rokoch 2005 až 2017 zastával post predsedu Košického samosprávneho kraja.
Doktorand Fakulty právnickej Západočeskej univerzity Mgr. Vojtěch Vrba predniesol príspevok odbornej asistentky tejto univerzity JUDr. et Mgr. Vendulky Valentovej, Ph.D.,
Advokáti vo funkcii purkmistrov a starostov mesta Plzne v období rokov 1850 - 1945.
Z 11 najvyšších predstaviteľov Plzne v sledovanom období ich bolo až 7 právnikov, z toho 4 pochádzali z advokátského stavu. Karel Houška (1833 - 1899) po absolvovaní pražskej právnickej fakulty pracoval ako advokátsky koncipient v Chrudime a v rodnej Plzni. V roku 1868 si v Plzni otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).