Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čo je to mladosť? Prvých sto rokov? Hansovi Albertovi k 100. narodeninám

Profesor Hans Albert, spolu so Sirom Karlom Popperom azda najvýznamnejší predstaviteľ kritického racionalizmu, alebo, ak by som sa pokúsil o spresnenie - tolerantného, pluralitného, nedogmatického racionalizmu - žije viac ako polovicu života v Heidelbergu obklopený knihami.
3)
Po asistentských rokoch na Výskumnom ústave pre spoločenské a správne vedy (1952 - 1958) v Kolíne nad Rýnom a po habilitácii v odbore sociálna politika na Univerzite v Kolíne nad Rýnom (1957), prešiel v roku 1963 do Mannheimu (vzdialeného 18 km od Heidelbergu), na Katedru spoločenských vied a všeobecného štúdia metód vtedajšej Vysokej školy hospodárstva (neskoršia Univerzita v Mannheime). Tejto univerzite zostal verný až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1989.
Hans Albert napísal najvýznamnejšie diela v Heidelbergu, ako o tom svedčia i predslovy k nim:
Traktat über kritische Vernunft
(Traktát o kritickom rozume, 1968), venovaný Karlovi Popperovi,
Traktat über rationale Praxis
(Traktát o racionálnej praxi, 1978), venovaný pamiatke Adama Smitha a Maxa Webera a
Kritik der reinen Erkenntnistheorie
(Kritika čistej teórie poznania, 1987), venovanú opäť Karlovi Popperovi, tentoraz k 85. narodeninám, Všetky uvedené knihy vyšli v známom vydavateľstve
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) v Tübingene. Na Karla Poppera, s ktorým sa zoznámil v šesťdesiatych rokoch v rakúskom Alpbachu v rámci organizácie vysokoškolských diskusných týždňov, si spomína s veľkou úctou: "
Bol to spokojný a šťastný človek a najdôležitejšia osoba na mojej filozofickej púti.
" Mimochodom, asi málokto vie, že Karl Popper a jeho starší brat stále znovu diskutovali o Karlovi Mayovi, o jeho dobrodružných románoch, ktoré obaja s nadšením čítali.
Pokiaľ ide o názory Hansa Alberta, ktoré súvisia s teóriou vedeckého poznania, patrí sa pripomenúť si jeho známe úvahy o odôvodňovaní tvrdení alebo presvedčení. Ak na všetko požadujeme odôvodnenie, musíme ho požadovať aj na poznatky, vo vzťahu ku ktorým sme už odvodili určitý názor, respektíve množstvo výpovedí. To vedie k situácii s tromi alternatívami, ktoré sa všetky zdajú byť neprijateľné: teda k trileme, ktorá sa nazýva trilemou baróna Prášila (Münchhausen Trilemma). V nej podľa neho zjavn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).