Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Handrlica, J., Jaderné právo (Právní rámec promírové využívaní jaderné energie a ionizujícího záření).

Handrlica, J., Jaderné právo (Právní rámec promírové využívaní jaderné energie a ionizujícího záření).
Praha: Auditorium, 2012, 294 strán
JUDr.
Marianna
Novotná
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva Právnická fakulta TU v Trnave
Recenzovaná publikácia je dielom autora, ktorého nie je potrebné odbornej verejnosti, venujúcej sa otázkam jadrového práva, bližšie predstavovať. Jakuba Handrlicu, ktorý pôsobí na Katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, možno v tejto oblasti právneho výskumu bez akejkoľvek nadsázky považovať za etablovaného odborníka, ktorý svoje znalosti, vedeckú kvalifikáciu, ako aj odborný rozhľad a erudíciu pravidelne prezentuje na stránkach domácich a zahraničných periodík, rovnako ako autor príp. spoluautor monografií, ktoré sa venujú analýzam parciálnych oblastí jadrového práva. Autor je členom Českej nukleárnej spoločnosti, Českej spoločnosti pre medzinárodné právo, Medzinárodnej asociácie pre právo jadrovej energetiky AIDN/INLA, pričom v roku 2011 bol Európskou komisiou menovaný za člena
ad personam
medzinárodnej expertnej skupiny pre oblasť harmonizácie jadrovej zodpovednosti v rámci EÚ.
Publikácia je výsledkom dlhodobejšieho výskumného zámeru realizovaného v rámci grantového projektu
"Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice",
podporovaného Grantovou agentúrou Českej republiky.
Recenzovanú publikáciu možno aj vzhľadom na skutočnosti, že od vydania posledného diela v českom jazyku, ktoré sa systematickejšie venuje právnym aspektom mierového využívania jadrovej energie,1) uplynulo už 40 rokov, považovať tak z hľadiska jej obsahového poňatia, tvorivého prístupu k spracúvanej problematike, ako aj z hľadiska koncepčnej výstavby textu za významný počin posúvajúci jadrové právo Českej republiky o významný krok vpred, reflektujúc predovšetkým zásadné zlomy v oblasti jadrovej energetiky, ktorými tento sektor prešiel za štyri desaťročia a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).