Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ovečková, O.: Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 303 strán

Ovečková, O.: Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 303 strán
Viliam
Janáč
Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšla v tomto roku najnovšia monografia od významnej slovenskej autorky a odborníčky pre oblasť obchodného práva, prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc. Monografia je venovaná významnému inštitútu záväzkového práva, ktorým je premlčanie.
Hoci presný názov diela znie
Premlčanie v obchodnom práve
, zvolený názov nie úplne vystihuje plnú šírku spracovanej matérie. Vzhľadom na pretrvávajúci dualizmus kódexov súkromného práva v texte nachádzame mnoho ohľadne premlčania v oblasti občianskeho práva, ako aj komparáciu právnych úprav inštitútu premlčania podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Dielo je obsahovo štruktúrované do dvanástich hlavných kapitol. Pre jednoduchšiu orientáciu je pripojený aj vecný register.
Úvodné kapitoly sú venované veličine času ako právne významnej skutočnosti; čitateľovi sú tu stručným spôsobom priblížené inštitúty typicky spájané s plynutím času, a síce vydržanie (kde plynutie času s ďalšími skutočnosťami spôsobuje vznik vlastníckeho práva) a preklúzia (v prípade ktorej plynutie času a neuplatnenie práva vedie k jeho zániku). Historickému zmapovaniu inštitútu premlčania v kontexte kodifikácií na našom území je venovaná tretia kapitola. V nadväzujúcich kapit
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).