Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pauličková, A. - Tekáčová, K. - Grossová, M. E. Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Pauličková, A. - Tekáčová, K. - Grossová, M. E. Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.
Brno: Mendelova zemědelská a lesnická univerzita, 197 strán
JUDr. Ing.
Ľuboš
Maxina
Na prelome rokov 2008 a 2009 bola vydaná publikácia
Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike
od vydavateľa Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brňe.
Vedúca autorského kolektívu doc. JUDr.Alena Pauličková, PhD., je pre odbornú a laickú verejnosť známa ako renomovaná autorka zaobe rajúca sa problematikou finančného práva. Pedagogicky a vedecky v súčasnosti pôsobí vo funkcií prorektorky Vysokej školy Višegradu, s. r. o., Vysokej školy v Sládkovičove.
Autorský kolektív si dal za cieľ predostrieť právnu úpravu tej časti správneho súdnictva, ktorá sa zaoberá žalobami o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdom so zameraním na preskúmanie rozhodnutí daňových orgánov. Práca sa skladá z dvoch častí, a to z právnej úpravy v Slovenskej republike a z právnej úpravy v Českej republike.
Prvú časť diela autorský kolektív rozčlenil do
šiestich kapitol: I. kapitola
pod názvom
Správne súdnictvo a právo na súdnu a inú právnu ochranu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).