Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade
JUDr.
Roman
Ružbársky
Interný doktorand Katedra ústavného práva PF UK v Bratislave
Dňa 12. septembra 2012 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Konferenciu organizovala Katedra ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súčinnosti spolu s Oddelením ústavného práva Ústavu verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
V deň konania samotnej konferencie bol účastníkom už netradične k dispozícii zborník s príspevkami aktívne vystupujúcich - vydaný s finančnou podporou advokátskej kancelárie Fridrich Paľko, s.r. o., a recenzovaný prof. JUDr. Marianom Posluchom, CSc., a gen. prof. JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc. Zborník je zároveň výstupom projektu grantovej vedeckovýskumnej úlohy VEGA č.1/1130/11 - Ústavné inovácie v systéme deľby mo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).