Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vršanský, P., Valuch, J. a kolektív, Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť). Bratislava: Eurokódex, 2012, 416 strán, ISBN: 978-80-89447-71-8

Vršanský, P., Valuch, J. a kolektív, Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť). Bratislava: Eurokódex, 2012, 416 strán, ISBN: 978-80-89447-71-8
JUDr.
Pavel
Sladký
Ph.D.
Autor je pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho názory vyjádřené v recenzi se nemusí nutně shodovat s pozicí MZV ČR. Autor externě působí na katedře ústavního práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V devadesátých letech 20. století došlo v České republice v nabídce učebnic mezinárodního práva veřejného k zajímavé situaci. Pražský prof. Potočný vydal v návaznosti na svůj text z r. 1973 učebnici zvláštní části mezinárodního práva veřejného a brněnský prof. Malenovský opakovaně vydal učebnici obecné části této právní disciplíny. Obě knihy dvou odlišných autorů na sebe vzájemně navazovaly a dodnes (po opakovaných vydáních) navazují. Učebnice obecné části mezinárodního práva opisuje teoretické otázky univerzálně použitelné ve všech jeho odvětvích (např. otázky subjektivity, pramenů, odpovědnosti, donucení apod.). Zvláštní část se věnuje relativně samostatným systémům regulace mezinárodněprávních vztahů v konkrétní oblasti (např. právo ozbrojených konfliktů, pravidla týkající se národních a mezinárodních prostorů, diplomatické a konzulární právo, právo mezinárodních orgánů a organizací).
Takové členění použil i kolektiv pedagogů kateder mezinárodního práva bratislavských právnických fakult (doc. Vršanský, dr. Valuch, dr. Duriš, dr. Šmigová, dr. Seman, dr. Rišová), který vydal v máji letošního roku v nakladatelství Eurokódex učebnici obecné části mezinárodního práva veřejného.
V devíti kapitolách spoluautoři komplexně představují instituty obecné části (slov. všeobecná část). Publikace začíná pojednáním o vývoji mezinárodního práva a jeho nauky, následuje kapitola o jeho pojmu a zvláštnostech. Ke cti spoluautorů svědčí fakt, že pravidlům
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).