Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

STAROSTLIVOSŤ O PÔDU;ORGÁNY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;VLASTNÍCKE VZŤAHY;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;HOSPODÁRSKOTECHNICKÉ ÚPRAVY POZEMKOV;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND;Orgány štátnej poľnohospodárskej a veterinárnej správy a ich právomoci;Rekultivácia pôdy;Ochrana pôdneho fondu pred odňatím z doterajšieho užívania;Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Nájom pozemku. Pacht;Pozemkové úpravy; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

406/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 27. 2. 2023  

218/2022 Z.z.

Novelizovaný: 17. 2. 2023  

98/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 2. 2023  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 5. 2. 2023  

166/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

185/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

8/2023 Z.z.

Účinný 1. 2. 2023  


Zmena nastane

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

153/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

385/2000 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve