Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

STAROSTLIVOSŤ O PÔDU;ORGÁNY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;VLASTNÍCKE VZŤAHY;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;HOSPODÁRSKOTECHNICKÉ ÚPRAVY POZEMKOV;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND;Orgány štátnej poľnohospodárskej a veterinárnej správy a ich právomoci;Rekultivácia pôdy;Ochrana pôdneho fondu pred odňatím z doterajšieho užívania;Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Nájom pozemku. Pacht;Pozemkové úpravy; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

143/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

657/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Archív zmien v legislatíve