Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

VÝKON ROZHODNUTIA V TRESTNOM KONANÍ;TROVY TRESTNÉHO KONANIA;ADHÉZNE KONANIE. UPLATNENIE NÁHRADY ŠKODY V TRESTNOM KONANÍ;DOKAZOVANIE V TRESTNOM KONANÍ;PROCESNÉ ÚKONY V TRESTNOM KONANÍ;ZÁKLADNÉ ZÁSADY TRESTNÉHO KONANIA;TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ;PODMIENENÉ ODSÚDENIE, PREPUSTENIE A UPUSTENIE OD VÝKONU TRESTU;TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIA;PRÁVNY STYK S CUDZINOU;SÚDNI ZNALCI;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;Predbežná otázka SDEÚ (Česká republika);Probačná a mediačná služba; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve