Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

147/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Schválený Účinný

Oblasti pôsobnosti

SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;ZODPOVEDNOSŤ ZA BANSKÉ ŠKODY;BANSKÉ MERAČSTVO A GEOLOGICKÁ DOKUMENTÁCIA;DOBÝVANIE NERASTOV;ŤAŽOBNÉ PODNIKY;LOŽISKÁ NERASTOV;BANSKÉ PRÁVO;VODOHOSPODÁRSKE DIELA. VODNÉ DIELA.;STAROSTLIVOSŤ O VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY;ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;NAKLADANIE S VODAMI VŠEOBECNE;ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND;MEDZINÁRODNE PRÁVNE ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

90/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve