Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

222/1946 Sb. o pošte (poštový zákon)

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;SŤAŽNOSTI, ŽIADOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSÔB;SPRÁVNE KONANIE;Medzinárodné zmluvy o pošte a telekomunikáciách;Dvojstranné medzinárodné zmluvy;Zadržovacie (retenčné) právo;Štátne monopoly. Tabakový priemysel;Poštové známky. Poštové ceniny. Poštové zásielky;Pošta. Držiteľ poštovej licencie;Poštová novinová služba (PNS). Kolportovanie;Tajomstvo. Listové tajomstvo. Právo na tajomstvo dopravovaných správ;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve