Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

RODINNÉ PRÁVO;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;DEDIČSKÉ PRÁVO;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ;Doručovanie;Rekodifikácia.;Popretie a určenie rodičovstva (otcovstva, materstva);Predbežná otázka SDEÚ (Česká republika);Konanie o úschovách;Umorovanie listín;Účastníci občianskoprávneho konania a zúčastnené osoby;Nadobúdanie dedičstva, dedičské tituly, odúmrť; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

282/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

218/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

40/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Archív zmien v legislatíve