Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI POĽNOHOSPODÁRI. SÚKROMNÍ ROĽNÍCI;OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;Práva a povinnosti vedúcich pracovníkov;Úkony súdu v občianskom súdnom konaní;Investičné kupóny;Spoločné imanie. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.;Majetkový konkurz (úpadok). Vyrovnanie. Konkurz a vyrovnanie. Bankrot.;Obchodná verejná súťaž;Obchodný vestník;Privatizácia národného majetku;Povinnosť zachovávať mlčanlivosť;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

90/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve