Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

338/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený Účinný

Oblasti pôsobnosti

OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;OSVOJENIE. ADOPCIA;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;Exekučné prostriedky k vydobytiu peňažného plnenia v občianskom práve;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

4/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

385/2000 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

40/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve