Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

341/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;OBCHODNÝ REGISTER;PEŇAŽNÉ ORGANIZÁCIE, ÚSTAVY A POISŤOVNE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;Riadne opravné prostriedky. Odvolanie. Odpor. Námietky v obč. práve;Uznesenie v občianskom práve;Rozsudok v občianskom práve;Úkony súdu v občianskom súdnom konaní;Trovy konania v občianskom práve;Predbežné opatrenie v občianskom práve;Procesné zastúpenie v občianskom práve;Pohľadávky a iné práva štátu a za štátom; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

83/1990 Zb.

Novelizovaný: 14. 6. 2024  

281/2015 Z.z.

Novelizovaný: 14. 6. 2024  

333/2002 Z.z.

Novelizovaný: 13. 6. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

657/2004 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  


Zmena nastane

244/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

147/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve