Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNE POSTAVENIE SUDCOV;SPRÁVA SÚDNICTVA;SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. DÔCHODKOVÉ POISTENIE. ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA;CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;Zodpovednosť štátu za protiprávne konanie a za škodu;Nezávislosť súdov. Nezávislosť sudcov;Sudcovia a prísediaci. Menovanie a ustanovenie sudcov. Voľby sudcov;Vojenské súdy;Nábor realizovaný organizáciami. Konkurz;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Mzdy pracovníkov súdov, štátnych notárstiev, nápravnej výchovy;Prekážky v práci;Pracovná disciplína. Kárna zodpovednosť. Kárne konanie;Čas odpočinku. Dovolenka. Dovolenka na zotavenie; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

180/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Archív zmien v legislatíve