Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;Dane spotrebné všeobecne;Dane z príjmov všeobecne;Daň z príjmov fyzických osôb;Daň z príjmov právnických osôb;Daň z nehnuteľností;Daň cestná;Poplatky notárske;Kolkové známky;Pokuty. Blokové pokuty;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Pôsobnosť štátnej finančnej správy;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve