Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNE POSTAVENIE SUDCOV;SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. DÔCHODKOVÉ POISTENIE. ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA;RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;NÁHRADA ŠKODY A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V PRACOVNOM PRÁVE;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY;ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;Trestný register;Ústavný súd;Kancelária prezidenta republiky;Slovenská národná rada. Národná rada Slovenskej republiky (SNR, NRSR);Zabezpečenie v chorobe. Pracovná neschopnosť. Nemocenské dávky; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 29. 12. 2022  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 8. 12. 2022  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

153/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

757/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

139/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

371/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

166/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

185/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 5. 2. 2023  


Archív zmien v legislatíve