Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY;ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY;PRÁVNE POSTAVENIE SUDCOV;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;NÁHRADA ŠKODY A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V PRACOVNOM PRÁVE;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. DÔCHODKOVÉ POISTENIE. ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA;RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;Pracovná disciplína. Kárna zodpovednosť. Kárne konanie;Práva a povinnosti vedúcich pracovníkov;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;Verejný ochránca práv. Ombudsman;Majetkové priznanie; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

73/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

131/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve