Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVA VO VECIACH OBRANY REPUBLIKY;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;Krízová situácia. Mimoriadne opatrenia. Záchranný systém. Havarijný plán;Spravodajská služba. Vojenské spravodajstvo;Národný bezpečnostný úrad. Bezpečnostné previerky.;Štátna bezpečnosť. Bezpečnostná informačná služba;Polícia. Zbor národnej bezpečnosti.;Ohrozenie utajovanej skutočnosti. Ohrozenie štátneho tajomstva;Vyzvedačstvo;Lustrácie;Armáda. Vojsko. Vojaci. Obrana štátu;Operatívna technika. Spravodajské prostriedky;Zbrane a strelivo (všeobecne);Povinnosť zachovávať mlčanlivosť;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

371/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

180/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2023  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

40/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve