Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Justícia: Odborári nesúhlasia ani s tretím návrhom súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Odborový zväz justície (OZJ) v SR nesúhlasí ani s tretím návrhom súdnej mapy. V tejto súvislosti sa odborári obrátili listom na poslancov Národnej rady SR a členov vlády. TASR o tom informovala predsedníčka OZJ v SR Ingrid Vrkočová.

Predsedníctvo OZJ v SR v mene zamestnancov súdov tvrdí, že "ani tento návrh nezabezpečí občanom SR ľahšiu dostupnosť k spravodlivosti a už vôbec nemá ambíciu zrýchliť súdne konania, skôr naopak". Špecializácia sudcov a ich náhodný výber sú podľa odborárov zabezpečené na väčšine súdov aj v súčasnosti.
Hovoria, že v rozporovom konaní k druhému návrhu súdnej mapy neboli akceptované relevantné pripomienky justičných inštitúcií, zástupcov samosprávy a ani širokej verejnosti. "Odborový zväz justície v SR akceptuje potrebu reformy justície, nie však takouto formou. Ak má ministerstvo spravodlivosti snahu o vytvorenie modernej, funkčnej a progresívnej justície, je potrebné, aby presvedčilo svojich partnerov o opodstatnení svojich vízií," dodali.
Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.
Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.