Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Kvantitu a kvalitu rozhodovacej činnosti nemôžu ohrozovať ani pozitívne činnosti, zhodli sa predseda Súdnej rady Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Na pôde Najvyššieho súdu sa dnes popoludní stretli predseda Súdnej rady Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Hlavnou témou stretnutia boli ďalšie kroky smerujúce k vyriešeniu personálneho podhodnotenia na Najvyššom súde. S tým súvisí cieľ skrátiť dĺžku čakania na rozhodnutia zo strany účastníkov konania či verejnosti.

Ján Mazák spoločne s Jánom Šikutom skonštatovali, že súdnictvo sa momentálne nachádza v prechodnom období, v čase, v ktorom prichádza k reformám, zameraným na zvýšenie dôveryhodnosti, no i k skvalitneniu samotného súdneho rozhodovania. Táto pozitívna činnosť však má za následok aj, hoci dočasný, dopad na personálne obsadenie Najvyššieho súdu. A to predovšetkým v súvislosti s pripravovaným zriadením Najvyššieho správneho súdu, ktorý by na jednej strane mal predstavovať vrchol profesionálneho snaženia sudcov správneho kolégia, no na druhej kvôli nejasnosti celého procesu zatiaľ neposkytuje odpoveď na to, koľko sudcov a asistentov z Najvyššieho súdu prejaví záujem prejsť na nový súd. To samozrejme komplikuje nápravu podhodnoteného sudcovského stavu.

Súčasné legislatívne aktivity by v žiadnom prípade nemali ani dočasne ovplyvňovať kvantitu ani kvalitu rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu“. Zhodli sa na tom obaja predsedovia. Ako východisko z momentálnej situácie obaja vidia dočasné pridelenie sudcov. Príležitosť uchádzať sa už Najvyšší súd zverejnil na svojej webovej stránke. Prihlásiť sa môžu prihlásiť sudcovia z krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, a to do konca septembra. Ján Mazák predsedovi Najvyššieho súdu prisľúbil aktívnu podporu pri výbere sudcov spomedzi uchádzačov.