Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

​M. KOLÍKOVÁ: Vnímam, že existuje zhoda na potrebe reformy slovenskej justície a vzniku samostatného správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Odborná verejnosť sa zhoduje na potrebe zmeniť súdnu mapu. Zriadenie samostatného správneho súdnictva odborníci a ľudia z praxe vnímajú ako dobrý a dôležitý krok. Vyplýva to z okrúhlych stolov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR v uplynulých dňoch. O novej súdnej mape diskutovali odborníci, sudcovia, ale aj zástupcovia Súdnej rady, Najvyššieho súdu, advokátov či predstavitelia samosprávy. K téme správneho súdnictva sme prizvali sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu, sudcov krajských súdov, advokátov aj prvého predsedu českého najvyššieho správneho súdu. To, že je zhoda na širokých obrysoch novej súdnej mapy si myslí aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá na závery z diskusie reagovala v samostatnom paneli. Moderátorom diskusií bol psychológ, facilitátor a odborník na komunikáciu Dušan Ondrušek.

Reforma súdnej mapy na Slovensku je jeden z najlepších návrhov, aké som za posledné roky videl. Slovensko urobilo tento dôležitý, aj keď nepopulárny krok – reformu naštartovalo. Ako expert som dospel k záveru, že z technického hľadiska, hľadiska uplatnených indikátorov prebehlo všetko podľa pravidiel. Ale ste len na začiatku práce. Máte veľmi zmysluplný plán, podľa mňa ten návrh môže fungovať. Na druhej strane, ide aj o politické rozhodnutie a treba o tom hovoriť. Je debata, ktorú zvládnete číslami, expertízami, môžete počítať kilometre a sudcov, ale takáto diskusia musí mať aj logický koniec a potom nastupuje rozhodnutie, ktoré v demokratickej krajine bude politické,“ povedal na úvod Georg Stawa, ktorý ako expert Komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pracoval na mapovaní slovenského súdnictva v rámci projektu v roku 2017. Práve z odporúčaní uvedenej Komisie vyplýva aj zavedenie novej súdnej mapy.

 V priebehu tohto týždňa sa uskutočnili tri okrúhle stoly. Prvý bol venovaný reforme súdnej mapy. Panelisti hovorili o potrebe dobrej implementácie súdnej mapy. Viedli polemiku o tom, kde by malo byť nové umiestnenie súdov a či diskusia o novej súdnej mape bola dostatočná. Takisto sa zamýšľali aj nad tým, či by nebolo lepšie najprv urobiť zmenu pri prvostupňových súdoch a až následne pri odvolacích. Na prvom okrúhlom stole sa zúčastnili podpredseda Súdnej rady SR Miloš Kolek, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková, predseda Krajského súdu Bratislava Boris Tóth, predseda Krajského súdu Trnava Anton Jaček, predsedníčka Krajského súdu Prešov Anna Kovaľová, za Krajský súd Košice Martin Kolesár, za Generálnu prokuratúru Peter Sepeši, Andrej Popovec zo Slovenskej advokátskej komory, sudca Súdneho dvora EÚ Daniel Šváby, za Úniu miest Slovenska Richard Rybníček, Lenka Kollarčíková zo Združenia miest a obcí Slovenska, gestorka projektu a sudkyňa KS Trnava Eva Behranová a experti CEPEJ Georg Stawa a Marco Fabri.

Druhý okrúhly stôl sa venoval vzniku samostatného správneho súdnictva na Slovensku. Zúčastnení vyjadrili podporu tomuto kroku – ocenili vznik Najvyššieho správneho súdu SR aj myšlienku prvostupňových správnych súdov. Zároveň sa diskutujúcim zdal adekvátny aj počet – tri navrhované správne súdy. Debata však bola aj o tom, či je správne ich umiestnenie do Nitry, Žiliny a Košíc. V tomto paneli kritika smerovala najmä k výberu sudcov na Najvyšší správny súd. Zatiaľ čo sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu sa prihovárali za preloženie na novovznikajúci súd, za výberové konanie sa prihovoril prvý predseda českého najvyššieho správneho súdu Josef Baxa aj vzhľadom na nízku dôveryhodnosť justície na Slovensku. Okrem Josefa Baxu v tomto bloku vystúpili členky Súdnej rady SR a sudkyne správneho kolégia NS SR Elena Berthotyová a Petra Príbelská, sudca správneho kolég​ia NS SR Marián Trenčan, sudkyňa Krajského súdu Bratislava Jeannette Hajdinová, sudca Krajského súdu Prešov Marián Hoffmann, Andrej Popovec za Slovenskú advokátsku komoru, Juraj Vačok z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, advokátka Eva Kovačechová a experti CEPEJ Georg Stawa a Marco Fabri.

Diskusie si vypočula aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Záverom okrúhlych stolov sa venovala v samostatnom bloku. Vníma, že existuje zhoda na tom, že slovenská justícia potrebuje reformu, potrebuje novú súdnu mapu a takisto vníma širokú zhodu na podpore vzniku samostatného správneho súdnictva. „Vnímam, že je to diskusia, v ktorej sú aj emócie a je to prirodzené. Javí sa mi, že nie je dôležité len predstaviť dobrú súdnu mapu a dobre ju implementovať, ale aj dobre zvládnuť proces, diskusiu a vysvetliť justícii, odbornej verejnosti, samosprávam a celkovo širokej verejnosti, čo súdna mapa prinesie, prečo ju navrhujem, ako ju navrhujem a naozaj urobiť maximum preto, aby došlo k pochopeniu, prečo sa to tak robí,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Zároveň sa poďakovala všetkým zúčastneným za slušnú a vecnú diskusiu.