Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Mazák: Súdna rada podporuje oddelenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 18. októbra (TASR) – Súdna rada síce nesúhlasí s návrhom zákona, ktorým sa zriaďujú krajské správne súdy, ale podporuje odčlenenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva až na úroveň terajších krajských súdov. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Vo štvrtok (14. 10.) sa rada uzniesla na zásadnej pripomienke, žiada stiahnuť návrh zákona o zriadení správnych súdov z legislatívneho procesu.

Súdna rada podľa Mazáka „chce krajské správne súdy, v skutočnosti je nevyhnutnosť ich mať, lenže v legislatívnom procese sa objavili diskrepancie, na ktoré nedostala adekvátne odpovede“. Poukazuje pritom na skutočnosť, že systémový problém predloženého legislatívneho návrhu krajských správnych súdov spočíva v tom, že podľa Súdnej rady nekorešponduje s návrhom súdnej mapy odvolacích krajských súdov.  
Tvrdí, že návrh nebol efektívne, t. j. do detailov diskutovaný s tými, ktorí v konečnom dôsledku budú zodpovední za uvedenie takého zákona do praxe. "Súdna rada sa tiež nazdáva, že chýba vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli ministerstvo k výberu troch súdov v mestách Trnava, Banská Bystrica, Košice, oproti predchádzajúcemu legislatívnemu návrhu miest Nitra, Žilina, Košice," podotkol.
Zopakoval, že rada neodmieta vznik správnych súdov. "Len žiada, aby predkladateľ zohľadnil jej systémové výhrady ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity, ktorý má výrazne významnejšie postavenie pri tvorbe justičných zákonov než ktorýkoľvek iný orgán verejnej moci," dodal Mazák. Podpora Súdnej rady pre vznik správnych súdov je podľa jeho slov prirodzená, keďže sa „nielen stotožnila s vytvorením Najvyššieho správneho súdu SR, ale levím podielom prispela k jeho vytvoreniu a fungovaniu“.
Rezort spravodlivosti momentálne vyhodnocuje pripomienky k návrhu zákona. Celkovo ich bolo vznesených 140, z toho 62 zásadných. Prvostupňové správne súdy nemajú mať disciplinárnu právomoc, tá má patriť výlučne do agendy už zriadeného Najvyššieho správneho súdu SR.
Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom, chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Preskúmava rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa, okrem iného, týkajú dôchodkov, sociálnych dávok či daňových vecí.