Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

MS SR chce pri exekúciách zohľadňovať výšku mzdy a rast životných nákladov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Pri výkone exekúcií by sa mohla  zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z návrhu na zmenu nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je aj uspokojenie pohľadávok, ktoré by inak boli nedobytné z dôvodu, že povinný nemá majetok a nemá motiváciu sa zamestnať.

Ministerstvo navrhuje v prípade neprednostných pohľadávok zvýšenie základnej nepostihnuteľnej sumy z mesačnej mzdy zo 100 percent na 140 percent životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Navrhuje aj zvýšenie limitu pre zrážky zo mzdy vo vzťahu k vyživovaným osobám. Platí to aj pri manželovi, ktorý buď nemá samostatný príjem alebo má samostatný čistý príjem nižší ako 80 percent priemernej mesačnej mzdy.
Predkladateľ tiež upozornil, že súčasná právna úprava nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy. Zrážka zo mzdy bez obmedzenia, čiže suma, ktorá sa povinnému zrazí z jeho čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy, je v súčasnosti vo výške 150 percent životného minima na plnoletú fyzickú osobu (327,09 eura). „V prípade navrhovanej právnej úpravy sa bude táto zrážka bez obmedzenia realizovať až nad sumu, ktorá je vyššia ako 80 percent priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, napríklad v roku 2021 nad sumu 906,40 eura,“ spresnilo ministerstvo.
Má to motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky. Predpokladá sa, že navrhovaná právna úprava umožní „nepracujúcim“ povinným zamestnať sa legálne s legálnym príjmom bez obavy, že dosiahnutý príjem bude neúmerne znížený v dôsledku realizovanej exekúcie.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje k 1. septembru 2021, aby aj vzhľadom k dôsledkom dopadov pandémie ochorenia COVID-19 bola aplikovaná čo najskôr.