Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva v MPK do 4. 5. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh zákona je pokračovaním elektronizácie volebných procesov a tiež reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť doručovanie zoznamu zaregistrovaných kandidátov do domácností aj na voľby do orgánov územnej samosprávy.

Cieľom predloženej úpravy je zabezpečiť elektronické spracúvanie údajov z kandidátnych listín doručených zapisovateľom príslušných volebných komisií prostredníctvom novovytvoreného informačného systému registra kandidátov a kandidátnych listín. Elektronické spracovanie pomôže odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkoch a zároveň bude významnou oporou pre volebné komisie zodpovedné za registráciu kandidátov a kandidátnych listín pre jednotlivé druhy volieb. V neposlednom rade sa voličom uľahčí vyhľadávanie údajov o kandidátoch a vytvorí sa priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov. Naplní sa tak spoločenská objednávka, aby najmä vo voľbách do orgánov územnej samosprávy bolo možné nájsť všetkých kandidátov na jednom mieste.

Register kandidátov a kandidátnych listín bude zároveň slúžiť ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov, čím sa eliminuje chybovosť spočívajúca v rozdielnosti údajov uvedených na zozname zaregistrovaných kandidátov a údajov uvedených na hlasovacom lístku. Práve táto chybovosť viedla k volebným žalobám a mala za dôsledok aj zrušenie výsledku volieb. Údaje z registra budú poskytované Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely spracovania výsledkov volieb.

Návrhom zákona sa s cieľom zvýšenia informovanosti voličov zabezpečí, aby aj vo voľbách do orgánov územnej samosprávy boli zoznamy zaregistrovaných kandidátov voličom doručované do domácnosti.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 4. 5. 2023 v procese LP/2023/219. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.