Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NRSR: Trestné sadzby za marihuanu pre vlastnú spotrebu sa majú znížiť

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 16. marca (TASR) - Na Slovensku sa má zaviesť osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov. Horná hranica trestnej sadzby má byť v takomto prípade jeden, respektíve dva roky. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zaviesť sa má tiež možnosť takzvaného ochranného liečenia. Novelizáciu predložila skupina koaličných poslancov z OĽANO, Sme rodina a Za ľudí.

V prípade zavedenia novej skutkovej podstaty prechovávania marihuany má byť horná hranica trestu jeden rok vtedy, ak pôjde o množstvo, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. Horná hranica dva roky má platiť pre množstvo, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku dávky.

Znížiť by sa tiež mali trestné sadzby aj v prípade prechovávania marihuany v množstve prekračujúcom prechovávanie pre vlastnú spotrebu, čiže nad desať dávok. Predkladatelia tak reagujú na prísne trestanie recidivistov. Sadzby sa majú zmeniť z troch až desať rokov na tri až sedem rokov. V prípade recidívy sa menia na päť až desať rokov, namiesto doterajších desať až 15 rokov.
Zmeny sa týkajú len prípadu prechovávania a len vo vzťahu k látke z rastlín rodu konopa. "Doterajšia úprava vo vzťahu k iným látkam, jedom a prekurzorom a vo vzťahu k dílerstvu zostáva zachovaná," zdôraznili poslanci v návrhu.
V ustanovení o prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa, sa má odstrániť spodná hranica trestnej sadzby. Doteraz to bol jeden rok. Cieľom je podľa poslancov "umožniť súdom zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu a odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona".
Ak by páchateľ súhlasil, novela má umožniť súdu uložiť namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie. Má ísť opäť len o prípady prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu.