Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Posilnenie využívania restoratívnych procesov v trestnom konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na základe podpory myšlienok restoratívnej spravodlivosti prezentovaných ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou na konferencii ministrov spravodlivosti Rady Európy v Benátkach, prijala sekcia trestného práva, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality ponúknuté partnerstvo v projekte JUSTIN, ERAZMUS + zameranom na zvyšovanie využívania restoratívnych procesov v justícii.

V projekte pod názvom „Mediácia pri závažnej trestnej činnosti“ budú realizované viaceré aktivity, ktoré sa týkajú hlavne zberu „best practices“, taktiež študijnej cesty a následného vypracovania metodiky a vzdelávania probačných a mediačných úradníkov s cieľom profesijného zdokonaľovania pri výkone restoratívneho stretnutia – mediácie v trestnej oblasti, bez ohľadu na závažnosť spáchaného trestného činu. Hlavným účelom restoratívnych stretnutí je ozdravenie vzťahu medzi obeťou a páchateľom, pričom podklady zo stretnutia poslúžia ako podporný materiál pri ďalšom rozhodovaní prokurátora či sudcu.

Minulý týždeň sa konalo prvé úvodné stretnutie, kde súčasný stav a realizáciu restoratívnych procesov v Česku prezentovali zástupcovia a predsedníčka Inštitútu restoratívnej justície pre Českú republiku, ktorý je hlavným aktérom projektu. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnilo asi tridsať odborníkov z oblasti trestného práva, medzi ktorými boli okrem partnerov v projekte zo strany MS SR, aj zástupca Najvyššieho súdu SR, zástupca Generálnej prokuratúry SR, zástupcovia GR ZVJS, Prezídia policajného zboru a ďalší odborníci, ktorí ponúkané možnosti s prvkami rehabilitácie obete v trestnom konaní prijali veľmi pozitívne a vyjadrili podporu pre intenzívnejšiu implementáciu restoratívnych procesov do justičnej praxe.