Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Bratislava, 18. mája 2021 – Košický krajský sudca Pavol Naď, ktorý aktuálne pôsobí na stáži na správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, sa dnes oficiálne stal predsedom novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu SR. Do funkcie ho za účasti predsedu Ústavného súdu SR, ministerky spravodlivosti a predsedov Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Oficiálne začne nová inštitúcia rozhodovať 1. augusta 2021, jej vznik je podnietený reformou justície.

„Dnešný deň je slávnostným pre správne súdnictvo na Slovensku, znamená narodenie nového dieťaťa v rámci justície. Budeme garantom spravodlivého výkonu súdnej kontroly verejnej správy, zároveň budeme mať povinnosti uložené Ústavou SR, a to disciplinárnu súdnu agendu, ako aj kontrolu správy ústavných záležitostí týkajúcich sa územnej samosprávy,“ povedal novovymenovaný predseda Pavol Naď s tým, že všetky tri úlohy považuje za rovnocenné. Predseda Ján Šikuta mu ponúkol podporu a pomoc Najvyššieho súdu, aby bol prechod agendy čo najplynulejší a bezproblémový.

Pavol Naď pôsobil od roku 2008 ako sudca a od roku 2011 ako predseda senátu na Krajskom súde v Košiciach. Od roku 2014 bol predsedom správneho kolégia na krajskom súde a zároveň v rokoch 2013 až 2016 členom disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu.