Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejňuje rozhodnutie vo veci vedenej pod sp. zn. PL ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky:

Rozhodnutie – Nález https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/148989446/PL.US7_2021_nalez.pdf

Rozhodnutie – odlišné stanovisko sudcu Miroslava Duriša https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/148989446/PL.US7_2021_OS_Duris.pdf

Rozhodnutie – odlišné stanovisko sudkyne Jany Laššákovej https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/148989446/PL.US7_2021_OS_Lassakova.pdf

Rozhodnutie – odlišné stanovisko sudcu Petra Straku https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/148989446/PL.US7_2021_OS_Straka.pdf

 

(Tlačová správa č. 30/2021)