Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Stanovisko ministerky spravodlivosti pre CCJE o justičných reformách

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vydalo v decembri 2020 na návrh slovenského reprezentanta stanovisko, v ktorom sa zaoberalo pripravovanými justičnými novelami. Po prečítaní stanoviska byra CCJE k reforme súdnictva na Slovensku sme ostali, žiaľ, prekvapení a znepokojení výskytom viacerých nepresných tvrdení o reforme justície uskutočnených a uskutočňovaných v ostatných mesiacoch v našom ústavnom poriadku. Sme presvedčení, že včasným oslovením rezortu spravodlivosti sme mohli spoločne  predísť opísanej situácii. Pri rokovaniach o reformných zákonoch sa totiž ministerstvo spravodlivosti snaží o transparentnosť a otvorenú diskusiu so všetkými dotknutými subjektmi.

V nadväznosti na uvedené pozvala ministerka spravodlivosti člena CCJE za Slovenskú republiku ako iniciátora stanoviska CCJE na osobné stretnutie, na ktorom stanovisko byra CCJE prediskutovali. Následne bola pripravená odpoveď, v ktorej ministerka spravodlivosti ubezpečuje CCJE o snahe noviel chrániť právny štát a zároveň reflektovať špecifický slovenský kontext situácie justície – najmä vývoj v rámci Threemy a trestné stíhania sudcov a sudkýň. Predkladané zmeny sú zároveň širšie, než tie, na ktoré poukazuje CCJE. Preto sa ministerka zaoberá aj rozsahom zmien, ktoré odzrkadľujú viaceré medzinárodné odporúčania (napr. zmena výberu ústavných sudcov). Ukazuje tým tiež, že Slovensko sa neuberá Poľskou a Maďarskou cestou. Napríklad, zatiaľ čo v Poľsku bol vek skončenia sudcovskej funkcie znižovaný a odvolanie začalo závisieť aj od vôle výkonnej moci, slovenská reforma zánik funkcie všeobecných sudcov urobila nezávislým od vôle Súdnej rady a Prezidenta SR a zvýšila vek „odchodu“. Čo sa týka konkrétnych výhrad CCJE, ministerka ukazuje vývoj domácej právnej úpravy, vysvetľuje základné myšlienky za zmenami a ukazuje aj na ďalšie dôležité mechanizmy, ktoré boli v rámci noviel zavedené. V stanovisku zároveň vyjadruje otvorenosť dialógu o reformách.

Kompletná odpoveď ministerky spravodlivosti adresovaná CCJE je v angličtine dostupná tu:

CCJE_Slovak comments.pdfCCJE_Slovak comments.pdf