Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, chcú, aby sa návrh zákona stiahol

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou. Ako uviedli v otvorenom liste, v jej schválení vidia riziko ďalekosiahlych negatívnych následkov. Spomalí sa podľa nich súdne konanie a sťaží prístup občanov k spravodlivosti. Navrhujú preto predmetný návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

K otvorenému listu sa za päť dní podľa Adamčiaka prihlásilo už 320 sudcov, z toho 188 sudcov podporilo celý text a 112 sudcov časť týkajúcu sa súdnej mapy.

"Zdôrazňujeme, že nová súdna mapa zásadným spôsobom mení usporiadanie súdov v rámci SR, je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky SR ako členského štátu Európskej únie v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti," uviedli sudcovia v liste.

Zároveň návrh podľa sudcov nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému, ako sú preťaženosť niektorých súdov, dĺžka súdneho konania, vymožiteľnosť práva či nedostatočné technické a personálne obsadenie. Doplnili, že dôvodnosť ich obáv potvrdila svojím vyjadrením aj Poradná rada európskych sudcov (CCJE).

 Odborné výhrady podľa svojich slov opakovane prezentovali ministerstvu prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov. "Avšak neboli zo strany Ministerstva spravodlivosti SR absolútne akceptované, ba až znevažované," dodali.

Súčasťou otvoreného listu je aj vyjadrenie výrazného znepokojenia nad tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu "na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej Súdnej rady". Označujú to za neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami. "Jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú k znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR," upozornili. Skonštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú podľa ministerstva špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve. V súčasnosti je predmetný zákon v pripomienkovom konaní.

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.