Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vláda schválila reformu súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda na dnešnom rokovaní schválila balík zákonov k reforme súdnej mapy, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Sme tak o krok bližšie k vzniku nových, moderných mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Inak majú byť usporiadané aj okresné a odvolacie súdy. Cieľom je, aby mali ľudia rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia a zároveň, aby sudcovia mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie.

Súdna mapa je prvou z reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň prvým krokom v slede ďalších zásadných zmien, vďaka ktorým dostaneme náš justičný systém do formy. Ciele reformy v podobe súdnej mapy sú najmä: špecializácia sudcov, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia a lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie sudcov a pracovníkov súdov.
 

Za kľúčové pri reforme považujem, aby umožnila špecializáciu sudcov na ktoromkoľvek súde a  vytvorila reálny priestor pre náhodný výber sudcov. Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby korupcii ani nedával priestor,uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Schválený návrh súdnej mapy vo veľkej miere reflektuje pripomienky naprieč sudcovskou komunitou aj prokuratúrou. Diskutovali sme aj s poslancami a mnohé pripomienky, ktoré od nich odzneli, sú v tomto návrhu rovnako zreflektované. Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde viac dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená. Súčasne sú však naplnené aj ciele reformy. Zväčšujeme obvody, čo je kľúčové. Zväčšenie obvodov na okresnej či krajskej úrovni  dáva priestor na to, aby všetci sudcovia spadli do jedného koša. Tým vytvárame priestor, aby sa sudcovia mohli špecializovať na hlavné agendy, aby fungoval skutočne náhodný výber vecí, ktoré dostane sudca na stôl a aby rozhodnutia boli rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie pre ľudí. A o to pri reforme súdnej mapy ide. 


Ciele súdnej mapy:

Špecializácia sudcovPo zmene súdnej mapy budeme mať na Slovensku 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, rodinných a správnych. Doposiaľ a najmä na malých súdoch máme desiatky nesúrodých skupín sudcov, z ktorých každá robí z uvedených agend niečo a v rôznom rozsahu. Po zmene súdnej mapy budeme mať minimálne 3 špecializovaných sudcov v každej agende. Zabezpečí sa tak aj to, že prípad bude pridelený sudcovi cez skutočne náhodný výber z väčšieho množstva sudcov, ktorý je dnes najmä na menších súdoch často iluzórny. Špecializovaný sudca sa zároveň ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá kvalitnejšie rozhodnutie.

Rýchlejšie konania – špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva.

Primeraná dostupnosťskôr ako o prístupe k súdu je vhodnejšie a dôležitejšie hovoriť o prístupe k spravodlivosti, pretože o tú ide a táto nie je daná kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy.

Návrhy jednotlivých zákonov meniacich súdnu mapu bol vypracovaný participatívnym spôsobom, a to na podklade odborných diskusií, ktoré prebiehajú od roku 2017. Podrobné informácie o súdnej mape sú dostupné na webe: https://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-2021

PO_LOGO.JPG