Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vyjadrenie: MS SR: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v štyroch prípadoch týkajúcich sa dĺžky preskúmania väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Šerifi proti Slovenskej republike a Bešina proti Slovenskej republike a rozhodnutie v prípadoch Krátky proti Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch sa sťažovatelia podľa článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sťažovali na neprimeranú dĺžku preskúmania ich väzby. ESĽP v dvoch prípadoch skonštatoval porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru a priznal každému zo sťažovateľov 1 600 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy. V poslednom prípade spoločným rozhodnutím rozhodol v prospech Slovenskej republiky a vyhlásil dve sťažnosti za neprijateľné.

      V prípade Šerifi proti Slovenskej republike ESĽP uznal námietku vlády, že vo vzťahu k časti sťažnosti týkajúcej sa dĺžky prieskumu zákonnosti väzby na základe rozhodnutia o vzatí sťažovateľa do väzby sťažovateľ nevyčerpal všetky vnútroštátne prostriedky nápravy, pretože nepodal sťažnosť ústavnému súdu v zákonom stanovenej lehote dvoch mesiacov od právoplatného rozhodnutia krajského súdu. Preto v tejto časti ESĽP sťažnosť odmietol pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy. Posúdil ale v merite veci časť sťažnosti týkajúcu sa dĺžky rozhodovania o žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby, ktoré na okresnom súde trvalo 47 dní. ESĽP skonštatoval, že dĺžka súdneho preskúmania väzby pred okresným súdom bola neprimeraná a rozhodol, že došlo k porušeniu článku 5 ods. 4 Dohovoru. Priznal sťažovateľovi 1 600 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy.
      V prípade Bešina proti Slovenskej republike dĺžka rozhodovania o sťažovateľovej sťažnosti proti uzneseniu o vzatí do väzby predstavovala 41 dní na jednom stupni konania. Vláda poukazovala na to, že sťažovateľ svojím procesným postupom prispel k dĺžke konania, pretože ústne zahlásenú sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby doplnil o dôvody sťažnosti až o šesť dní a v ďalšom období svoju sťažnosť opakovane dopĺňal. ESĽP zobral túto skutočnosť na vedomie, avšak dĺžku posudzovaného obdobia považoval za neprimeranú. Poukázal pritom okrem iného na skutočnosť, že okresnému súdu trvalo 20 dní, kým zaslal spis krajskému súdu. ESĽP konštatoval porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru. Sťažovateľovi priznal 1 600 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy.
      V prípade dvoch sťažností Krátky proti Slovenskej republike predstavovala dĺžka súdneho preskúmania väzby pri prvej žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby 34 dní na dvoch stupňoch súdov (na špecializovanom trestnom súde a najvyššom súde) a 3 mesiace a 17 dní na ústavnom súde, v prípade druhej žiadosti o prepustenie z väzby 30 dní na dvoch stupňoch súdov (na špecializovanom trestnom súde a najvyššom súde) a 3 mesiace a 23 dní na ústavnom súde. ESĽP vo svojom rozhodnutí akceptoval argumenty vlády a dospel k záveru, že dĺžka prieskumu väzby nebola neprimeraná. Konštatoval, že sťažnosti sťažovateľa sú zjavne nepodložené a vyhlásil ich za neprijateľné.
      TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.